Inredning för hotell

Hotell hyr per definition ut ett rum att vistas i, ett rum kunden kommer att befinna sig betydande tid i. Detta gör att inredningen blir en otroligt viktig del av hotellets image och funktion som bör prioriteras. 

Ekonomi

Då hotellet skall gå med vinst är det självklart viktigt att företaget inte behöver investera mer pengar i rummen än vad de sedan kan tjäna in. Detta tar dels och bestämmer vilken nivå rummen kan renoveras till men även sådana saker som rummets storlek. Mindre rum kan helt enkelt betyda att man får plats med fler kunder på samma yta.

Städning

Även hur rummet skall städas bör tas i beaktning när man designar rummet. Allt för mycket möbler och prylar gör det svårare för städet att komma åt. Detta betyder antingen att man måste lägga mer pengar på städningen eller att kvalitén får lida.

Smarta lösningar

För att spara på yta och göra det enklare för städet kan det vara smart att använda sig av lite specialanpassade möbler. Det kan till exempel handla om ett sängskåp som för extrasängen ur vägen då den inte används och gör det enklare att städa under den då det behövs.

About